Visning av hund

Vi erbjuder möjligheten att få sin hund visad av proffesionell och erfaren handler. Vi har många års erfarenhet av utställning samt visning av olika raser, så som bruks, polarhundar och drivande. Vi tror på samspel mellan hund och handler samt ett ömsesidigt förtroende för bästa resultat och framgång. Vi har visat hundar till flertalet BIR, BIG och BIS placeringar både i Sverige, utomlands samt på Cruft’s i England. Vi ställer gärna upp på både officiella och inofficiella tävlingar. Det vi önskar från er är att ni berättar mer om er hund och att vi får en möjlighet att träffa och utvärdera hunden för att vi ska kunna prestera på bästa möjliga vis.

Väl mött, My Wendel

crufts_ascari

crufts_zera

We are glad to offer the ability to get your dog trained and showed by professional and experienced handler. We have many years experience in the exhibition and display of different breeds, such as working, polar dogs and herding. We believe in the interaction between dog and handler and mutual trust for the best results and success. We have shown dogs for several BOB, BOG and BIS placements both in Sweden, Scandinavia and abroad at Crufts in England. We are happy to attend at both official and unofficial competitions. What we want from you is that you tell us more about your dog and that we get an opportunity to meet and evaluate your dog, and in the end perform in the best possible way.

Best wishes, My Wendel

crufts_ascari

crufts_zera